O autorze

Jakub Dziewit – kulturoznawca, metafotograf, animator kultury, niezależny kurator.

Autor albumu This is not another Martin Parr exhibition oraz kilku fotograficznych wystaw indywidualnych; kurator ponad 20 wystaw fotograficznych i malarskich. Pomysłodawca i kurator projektu „Galerii Tymczasowej” w Katowicach, koordynator ze strony Galerii Szarej programu rezydencji „Praca z nadzieją na…”, realizowanego w 2018 roku we współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach. W okresie lipiec-listopad 2018 stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury.

W działalności badawczo-naukowej zajmuje się kulturą wizualną oraz wykorzystaniem mediów w antropologii. Autor monografii naukowej Aparaty i obrazy. W stronę kulturowej historii fotografii, współredaktor tomu Patrzenie i widzenie w kontekstach kulturoznawczych. Koordynator śląskich edycji Przeglądu Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”; organizator szeregu cykli warsztatów, seminariów i plenerów kulturoznawczych. Dwukrotnie laureat nagrody III stopnia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność badawczo-naukową.

Redaktor naczelny wydawnictwa grupakulturalna.pl, sekretarz Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek redakcji rocznika antropologicznego „Laboratorium Kultury”, redaktor Serii Wydawniczej „Historia i Teoria Kultury”, członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Portfolio: http://www.dziewit.art.pl