Podziękowania

Autor filmu pragnie serdecznie podziękować następującym osobom i instytucjom:

  1. Śląski Urząd Marszałkowski – za przydzielenie stypendium na realizację filmów.
  2. Dr hab. Marek Pacukiewicz – za pozytywną opinię i słowa zachęty przed rozpoczęciem projektu.
  3. Dr hab. Anna Gomóła – za pomoc i merytoryczny wkład oraz udział w filmie o bytomskich stacjach benzynowych.
  4. Kamil Myszkowski – za użyczenie zdjęć ze swojej kolekcji oraz udział w filmie o starych zdjęciach.
  5. Tomasz Kiełkowski – za zgodę na wykorzystanie zdjęć Nikiszowca (więcej zdjęć Tomka znajdziecie na archifoto.pl) oraz pomoc przy realizacji filmu o przepisach BHP.
  6. Kopalnia Guido – za pomoc przy realizacji filmu o przepisach BHP.
  7. Muzeum Śląskie w Katowicach – za pomoc przy realizacji filmu o przepisach BHP.
  8. Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Konsum Robotniczy” w Cieszynie – za pomoc przy realizacji filmu o cieszyńskich kanapkach.
  9. Pałac Młodzieży w Katowicach – za pomoc przy realizacji filmu o tytach szkolnych.
  10. Kamila Szwarc i Michał Tosza – za pomoc przy realizacji filmów.

Na sam koniec w sposób szczególny pragnę podziękować tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na wystosowany przeze mnie apel i wysłali mi swoje zdjęcia tyt szkolnych – dziękuję! Nie mogłem niestety umieścić wszystkich zdjęć w filmie, ale Wasza aktywność dała mi wiele wiary w kulturę oddolną! 🙂